Personalegrupper

At finde egen indre ro i og med naturen, når (arbejds-) livet af og til kan føles som en kamp.

Et naturbaseret trivselstilbud til personalegrupper, der er beskæftiget med relationsarbejde indenfor det sundheds- og/eller socialfaglige område.

Målgruppe:

Fagprofessionelle der arbejder og samarbejder relationelt med andre mennesker, f.eks. ledere, psykologer, psykoterapeuter, lærere, pædagoger, pædagogiske medhjælpere, sygeplejersker, sosu-hjælpere, sosu- assistenter, socialrådgivere, læger, misbrugsbehandlere, fængselsfunktionærer, politibetjente, falckreddere m.m.

Fagprofessionelle der i det daglige arbejde af og til udsættes for et krydspres, hvor de på den ene side mødes af driftsmæssige krav om effektivitet og en dagligdag der skal hænge sammen – og på den anden side mødes af menneskelig lidelse, sorg, frygt, frustration og håbløshed, hvilket kalder på nærvær, empati, rummelighed og forståelse.

At blive mødt af modsatrettede og høje følelsesmæssige krav vil kunne påvirke den enkelte medarbejder og hele personalegruppen i en grad, hvor omsorgstræthed, forråelse, konflikter, stress, udbrændthed og langtidssygefravær er højrisiko.

Formål:

For den enkelte medarbejder og personalegruppen som helhed, at:

  • Øge evnen til egenomsorg og selvregulering, med henblik på at skabe større psykologisk resiliens.
  • Styrke mental trivsel, psykologisk tryghed og samarbejde.
  • Udvikle fagligheden og relations arbejdet kvalitativt, herunder evnen til at kunne rumme egne følelser og bevare mentaliseringsevnen.
  • Skabe fornyet energi, glæde og motivation.
  • Forebygge følelsesmæssigt/emotionelt slid, omsorgstræthed og forråelse.
  • Forebygge konflikter, sekundær traumatisering og udbrændthed.
  • Forebygge og nedbringe langtidssygefravær.

Ramme og indhold:

Lokation tager primært afsæt i Yxengaard, der ligger i Tornby Klitplantage. Her har vi vores base, med mulighed for at benytte den omkringliggende smukke natur.

Tilbuddet kan efter aftale omfatte alt fra en enkelt dag á 6 timer og op til flere dage i et forløb.

Et dagsprogram starter typisk kl. 09.30 og slutter kl. 15.30.

Forplejning vil være inkluderet i form af formiddagskaffe/the m. brød, lettere frokostanretning samt afslutningsvist kaffe/the med lidt sødt.